Dachkonstruktion


Abbund auf moderner Hundegger K2 (5-Achsmaschine)